logo
banner-contact
Organizatia Patronala a Societatilor Feroviare Private din Romania

Către, Ministerul Transporturilor Domnului Ministru Dan Marian COSTESCU


Nr. 21/23 iunie 2016

Către,
Ministerul Transporturilor
Domnului Ministru
Dan Marian COSTESCU

 

Domnule Ministru,

Dorim să vă informăm asupra unor aspecte din domeniul transportului feroviar de marfuri, pe care organizatia noastra le considera relevante si cu un impact deosebit in configuratia pietei de transport din Romania, in ansamblul ei.

Analiza pieței de transport feroviar de marfuri pentru trimestrul I 2016 reliefează o reducere de 9% a volumului de mărfuri transportate față de trimestrul I al anului 2015, ceea ce arată reducerea permanentă a volumului de mărfuri transportat pe calea ferată, cu impact direct asupra întregului sistem feroviar.
 

 

2014

2015

2016

Creștere procentuală % 2015/2014

Scădere procentuală % 2016/2015

TOTAL VOLUM TRAFIC DE MARFĂ TRIMESTRUL I

6,787

7,475

6,813

+10,1%

-8,9%

Miliarde tone brute-km
Sursa CFR SA


Pentru a putea stopa declinul transportului feroviar de mărfuri, vă retransmitem propunerile noastre, care au fost deja prezentate de către OPSFPR autorităților competente în domeniu, în special Ministerul Transporturilor și organismelor aflate în coordonarea MT, cu scopul de a stopa reducerea drastică a volumului de mărfuri transportat pe calea ferată și de a crește competitivitatea transportului feroviar de marfuri

- reinnoirea licentelor de transport la un interval de 5 ani si nu la 2 ani cum este in prezent, fapt care    dubleaza costurile pentru obtinerea licentelor de transport
- reinnoirea certificatelor de siguranta la un interval de 5 ani si nu la 2 ani cum este in prezent, fapt care dubleaza costurile pentru obtinerea certificatelor de siguranta
- eliminarea evaluarii tehnice, ori de cate ori se reinnoieste certificatul de siguranta, a vehiculelor feroviare care sunt déjà inregistrate in Registrul National al Vehiculelor si care au atribuite o Entitate Responsabila cu Intretinerea (ERI), entitate a carei activitate este supravegheata de catre AFER prin auditurile de supraveghere care se desfasoara periodic
- definirea detaliata a tuturor situațiilor în care se poate suspenda/retrage licența unui operator de transport feroviar, în special cele legate de capabilitate financiară sau de utilizare a vehiculelor feroviare neconforme.    

       
Considerăm că transpunerea în practică a acestor propuneri vor contribui stoparea declinului volumului de mărfuri transportat pe calea ferată și vor conduce la creșterea competitivității transportului feroviar de marfuri.


București,23 iunie 2016

Cu deosebit respect,
Presedintele Comitetului Director
Organizația Patronală a Societăților Feroviar Private din Romania
Valentin DOROBANȚU